- دوشنبه 8 جوزا 1396
Monday, May 29, 2017
 

حامدکرزی با رئیس استخبارات ملی امریکا ملاقات کرد

1 مرداد 12:36

حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر دیروز با " جیمز کلیپر" رئیس استخبارات ملی ایالات متحده امریکا در ارگ ریاست جمهوری ملاقات کرد.


 حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز با " جیمز کلیپر" رئیس استخبارات ملی ایالات متحده امریکا در ارگ ریاست جمهوری ملاقات کرد. در این ملاقات دوجانب در مورد جنگ علیه تروریزم و هماهنگی قوت های نظامی و استخباراتی دوکشور بحث و تبادل نظر نمودند.