- دوشنبه 8 جوزا 1396
Monday, May 29, 2017
 

وزارت معارف 11 هزار معلم استخدام می کند.

24 اسفند 9:29

وزارت معارف افغانستان برای سال تعلیمی 1391 هجری شمسی، یازده هزار فارغ موسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی را به عنوان معلم در مکاتب استخدام می نماید.


صدیق پتمن معین مسلکی وزارت معارف افغانستان به روز سه شنبه در نشستی که به هدف مشوره با نماینده های ریاست های معارف افغانستان راه اندازی شده بود، گفت که استخدام این معلمین توسط یک هیات متشکل از نماینده های وزارت معارف و اداره اصلاحات اداری صورت خواهد گرفت.
آقای پتمن همچنان گفت که سوالات امتحان توسط مسوولین وزارت معارف در کابل ترتیب شده، اما امتحان در ولایاتی که با مشکل کمبود معلمین مواجه اند، توسط هیات موظف اخذ می گردد:
« در حدود 240 ولسوالی افغانستان به کمبود معلم و یا نبود معلم مواجه هستیم، ورکشاپ که امروز شاهد هستید، یازده هزار بستی که وزارت مالیه امسال در تشکیلات وزارت معارف داده 60 فیصد برای زنان در نظر گرفتیم. موضوع دوم جذب شاگردان برای تربیه معلم می باشد که در نشست امروز بحث صورت می گیرد. نمایندگان ریاست ها معارف را به کابل خواستیم تا روی موضوع صحبت نمایند.»
آقای پتمن همچنان گفت که برای آن عده از استادان مسلکی اناث که در ولسوالی های نا امن ولایات ارزگان و پکتیکا استخدام می گردند، بین هشت صد تا دوازده صد دالر معاش در نظر گرفته شده است.
معین مسلکی وزارت معارف اظهار امیدواری نمود که برنامه استخدام معلمین به صورت شفاف و عادلانه صورت گرفته و استادان مسلکی در مکاتب کشور استخدام شوند.
اما شماری از تحلیلگران امور به شفافیت این برنامه به دیده شک می نگرند و می گویند که حکومت افغانستان طی چند سال گذشته نتوانسته است تا افراد مسلکی را در معارف جذب کند.
حبیب الله رفیع یک تن از تحلیلگران افغان در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت: « متاسفانه تا حال هیچ پروسهء شفاف به نظر نیامده که کسی به اساس لیاقت مقرر گردد، وقتی که در دیگر ادارات دولت این عدالت صورت نگرفته، فکر می کنم که در وزارت معارف هم امکان ندارد.»
اما معین مسلکی وزارت معارف می گوید که این وزارت طی چند سال گذشته تلاش نموده تا استادان مسلکی را در مکاتب مختلف کشور استخدام نماید.
قرار معلومات آقای پتمن در حال حاضر 193 هزار معلم در مکاتب کشور مصروف تدریس می باشند که حدود ۴۰ درصد آنان را استادان مسلکی تشکیل می دهند.
مسوولین وزارت معارف می گویند که به هدف حل مشکل کمبود استادان مسکلی، این وزارت در نظر دارد سال آینده 20 هزار فارغان مکاتب را در دارالعملمین های کشور جذب نماید.