مهاجران افغان،گذرازهفت خان رستم به سوي ناكجاآباد

هفته اي كه گذشت هفته مهاجران و پناهندگان نام داشت، از 18 تا 20 جولاي برنامه هاي مختلفي در اين باره از سوي نهادهاي طرفدار مهاجران در جهان برگزار مي گردد.

مهاجران افغان،گذرازهفت خان رستم به سوي ناكجاآباد

امسال آنچه براي افغانهاناخوشايند بود، اين بود كه براساس آخرين گزارشي كه از سوي كميساراي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان منتشر شده است، سال 2011 ميلادي سال پناهندگي بيشتر مردم افغانستان بوده است.

هرچند مهاجران سال 2011 در ديگر كشورهاي جهان نظيرساحل عاج، ليبيا، سوماليا، سودان و غيره زياد بوده است، اما نسبت به آمارهايي داده شده از سوي اين كميساريا مهاجران افغان در راس همه اين آمارها قرار دارد. كميسارياي عالي ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان مي گويد كه در سال ۲۰۱۱، از جمله هشتصد هزار نفري كه به تازگي در سراسر جهان پناهنده شده اند، بيش از سي هزار نفر، شهروندان افغانستان هستند.

به دليل اصرار تعدادي از دوستان كه تصويري از وضعيت مهاجران افغان را درجهان ارايه بدهم، سعي مي كنم تصوير كوچكي از وضعيت مهاجران افغان در جهان ارايه دهم هرچند كه خود اذعان دارم كه نمي شود تصوير جامع ارايه داد. مهاجران افغانستان در ايران و پاكستان كه خود حديث مفصلي از مشكلات دارد كه در اين مقال نمي گنجد، خارج از اين دو كشور براي مهاجران افغانستان جهت رسيدن به سرزمين امن چندين گلوگاهها وجود دارد كه عبور از آن و يا تحمل شرايطي كه وجود دارد، گذراز هفت خان رستم شايد آسان تر باشد.

مالزي و اندونزي براي رسيدن به كشور استراليا دو گلوگاه مهم براي مهاجران افغانستان است، مهاجران براي رسيدن به اين دوكشور بايد چندين هزار دالر را به قاچاق بران بي رحم بدهند و تن به تقدير بسپارند كه به مقصد مي رسند يا نمي رسند، پولهاي زيادي را قاچاق براني كه تشكيلات مافيايي دارند، از افغانها گرفته اند و آنان را به مقصد نرسانده اند. اكثريت قاچاق بران بي انصافي كه بيشترشان افغاني هستند، از هر مهاجري كه به مقصد رسانده اند( يعني استراليا) حد اقل 800 دالر بيشتر از توافقي كه كرده اند، پول مهاجران را غارت كرده اند و نيز پول تعداد زيادي از مهاجران را خورده اند و به مقصد نرسانده اند.

در كنار اين غارت گري ها مسير استراليا و آبهاي اطراف آن اكنون به مسير مرگ براي افغانها تبديل گرديده و در سال جاري نيز جان دهها مهاجر افغانستان را آبهاي اطراف مالزي و اندونزي و استراليا گرفت و با همه مشكلاتي كه وجود دارد و شرايط سختي كه دولت استراليا براي پذيرش مهاجران وضع كرده اند، بازهم سيل مهاجرت افغانها به سوي اين كشور ادامه دارد وطي اين سال ها صدها ميليون دالر در اين راه خرج كرده اند.

امروز با تلاش دولت استراليا اردوگاههايي در مالزي و اندونزي ايجاد شده است ومهاجران در اين اردوگاهها منتظر هستند تا نمايندگان اين كشور با آنان مصاحبه انجام دهند، با توجه به روند پناهندگي قبولي براي اين مهاجران سالها طول مي كشد تا بعد از قبولي به مقصد برسند و اگر در مصاحبه رد شوند كه خود آغازي براي مشكلات ديگر است.

گلوگاه هاي مهاجرتي ديگر براي افغانها تركيه و يونان هستند. آنهايي كه حوصله ماندن براي قبولي در روند پناهندگي از سوي كميساريا را ندارند، مستقيم از تركيه به سوي يونان مي روند. آنها خيال مي كنند اگر به كشورهاي اروپايي برسند، مشكل شان حل خواهند شد در حالي با گذشتن از تركيه مشكلات اصلي شان شروع مي شود، زيرا در قدم اول بسياري از مهاجران پول شان در يونان به اتمام مي رسند و راهي براي جلو رفتن ندارند و مجبورند در يونان بمانند در يونان با دو مشكل اساسي رو برومي شوند، يكي اينكه هيچ كار نيست و مهاجران بايد از جيب خود شان بخورند.

دوم برخورد بد مردم، يونان با مهاجران است، برخي از يوناني ها كه به فاشيست هاي يونان معروفند، به مهاجران حمله مي كنند و آنان را مورد ضرب و شتم قرار مي دهند و زخمي مي كنند و آناني كه پول دارند و پس از مدتي به كشورهاي اروپايي خود را مي رسانند، قبولي شان نيز به اين زودي ها انجام نمي شود، مدتها بي سرنوشتي را بايد تحمل كنند تا قبول شوند و آنهايي كه رد شده اند، بايد منتظر ديپورت به افغانستان باشند.

زيرا وزارت عودت مهاجران بجاي اين كه كاري براي اين مهاجران كنند، خود براي اين مهاجران مشكل ايجاد كرده اند و با اتحاديه اروپا و نيز استراليا موافقت نامه بازگشت مهاجران را امضا كرده اند كه براساس اين توافقنامه اين كشورها مي توانند مهاجراني را كه قبولي شان رد شده اند به افغانستان ديپورت نمايند. در كشورهاي اروپايي هم اكنون صدها و شايد هم هزاران نفر از مهاجران افغان باشند كه قبولي شان رد شده اند و منتظر دپورت هستند اما به دليل وضعيت بد افغانستان آنان را تاكنون ديپورت نكرده اند، اما وضعيت بهتري از شرايط زندگي در افغانستان را هم ندارند.

شايد دراين ميان تركيه براي مهاجران افغانستان نسبت به ديگر جاهها بهتر باشد، زيرا مردم تركيه با مهاجران برخورد خوبي دارند و با توجه به تلاش هايي كه تركيه براي پيبوستن به اتحاديه اروپادارد، امتيازات و تسهيلات زيادي براي مهاجران قايل شده اند، از آنجمله تحصيل فرزندان مهاجر، تامين قسمت عمده درمان و مسايل طبي مهاجران و نيز فراهم كردن كار براي مهاجران است، هرچند براساس قانون بيمه تركيه خارجي ها حق كار ندارند، اما دولت تركيه به نحوي در اين زمينه سكوت اختيار كرده اند و مهاجران در شهرهاي مختلف اين كشور مشغول كار هستند.

به همين دليل تركيه به يكي از كشورهاي تبديل گرديده كه مهاجران زيادي در آن زندگي مي كنند. در طول سه دهه گذشته بيش از يك صد هزارنفر از مهاجران افغانستان كه اكثريت شان برادران ازبك هستند، تابعيت تركيه را دريافت كرده اند و هم اكنون بيش از 8 هزار مهاجر افغانستان در تركيه زندگي مي كنند كه در كميسارياي سازمان ملل دوسيه دارند و اكثر شان قبولي اين كميساريا را دارند.

حال با همه خوبي هايي كه تركيه دارد، مهاجران افغان با مشكل اساسي مواجه هستند كه مادر همه مشكلات به شمار مي رود و آن اين است كه بعد ازقبولي از سوي سازمان ملل به عنوان پناهنده، پناهندگان افغان براي كشور سوم تعيين كشوري نمي شوند، درتركيه هزاران پناهنده افغان هستند 4 تا 5 سال و يا بيشتر را در تركيه زندگي كرده اند وقبولي دارند، اما تا هنوز تعيين كشوري نشده اند و اين انتظار طولاني شرايط سخت و دشوار را براي مهاجران تحميل كرده است، طوري كه اين انتظار طولاني سبب گرديده است كه تعداد زيادي از مهاجران افغان دچار ناراحتي هاي رواني شوند.

چندي پيش از هرشهر نمايندگان مهاجرين افغانستان هيئنتي تشكيل دادند و با كميساريا و نيز نهادهاي طرفدار مهاجران ديدار كردند، كميساريا، كشورهاي اروپايي و امريكا و كانادا را مقصردانست كه مهاجران افغان را نمي پذيرند، اما در ديداري كه اين هيئت با رئيس آسام( نهادتركي طرفدار حقوق مهاجران) داشتند، رئيس آن واقعيت را بيان كرد و گفت افغانها به اين دليل تعيين كشوري نمي شوند كه در صورت تعيين كشوري سيل مهاجر از افغانستان و ايران به سوي تركيه سرازير مي گردد در آن صورت نه تركيه و نه كميساريا و نه كشورهاي اروپايي و كانادا و امريكا پاسخ گو هست و به همين دليل اين وضعيت يك تصميم جمعي است كه گرفته شده است.

يك ماه پيش بيش از 1500 نفر از مهاجران اعتراضيه اي را در اين مورد امضاكرده به كميساريا؛ سفارت خانه ها و نهادهاي طرفدار حقوق بشر و مهاجران فرستادند، تنها نتيجه آن اين شده است كه كميساريا بازهم نمايندگان مهاجران را خواسته است تا همان حرفهاي تكراري را براي آنان بگويد.

به هرحال شرايط براي مهاجران افغانستان در هرنقطه اي از اين دنيا كه هستند سخت و دشوار است و هموطنان ما سرگردان به سوي ناكجاآبادي است كه بايد از هفت خان رستم بگذرند ولي روشن نيست كه بازهم به مقصد مي رسند يانه؟

 

 

شناسه خبر: 31722 موضوع خبر: كابل، نيروي انساني
زمان ارسال:
سه شنبه1391/04/06 ساعت 14:38

اخبار مرتبط:

نظرات:نام: (اختياري)
ايميل: (اختياري)
نظر شما
تصوير امنيتي تصوير امنيتي

تمامی حقوق برای گروه خبری افغان نیوز محفوظ است.